SI  EN

Podlage
 Binova
 SO 4
 Kober 5BB
 Paulsen 1103
BINOVA
Zelo dobro se prilagodi tlom, dobro prenaša apno, spodbuja hitrejše dozorevanje grozdja in lesa, ima velik rastni potencial.

SO4
Zelo dobro se prilagaja tlom, ki so še posebno težka, humusna in bogata z apnom. Zlasti primerna je za bujne sorte in sorte, nagnjene k osipanju.

KOBER 5BB
Dobro je prilagojen na lažja tla, ki so bolj suha in revna. Dobro prenaša apno, ni primeren niti za sorte, nagnjene k osipanju, niti za zelo bogata tla.

PAULSEN 1103
Zelo primeren za sušna tla, spodbuja rast, visoko odporen tudi na nematode.