SI  EN

Trsnica


Za začetke trsničarske dejavnosti pri naši hiši štejemo leto 1958, ko se je Franc Martinčič s posebno pozornostjo posvetil vzgoji trsnih cepljenk. V tem letu je končal izobraževanje na kmetijski šoli GRM. Po letu 1953, ko je naše kraje prizadela huda pozeba, so bile potrebe po dobrem sadilnem materialu zelo velike. Sprva sta stari oče Franc in France Martinčič trte cepila sama, ročno. Kmalu pa sta dobila pomoč, saj so se po dobrih dveh desetletjih ročnega dela prvič pojavili cepilni stroji. Ugled trsnice je naraščal iz leta v leto in veseli smo, da dober glas resnično seže v deveto vas.
Izkušnje naših očetov smo nadgradili z novimi znanji, kar se odraža v velikem povpraševanju po cepljenkah in zadovoljstvu naših cenjenih strank.
V naši trsnici vršimo strogo stalno selekcijo matičnih trsov in podlag. Tridesetletno lastno selekcijo smo nadgradili z zasaditvijo mladih matičnih nasadov. Selekcija poteka v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije (KIS). Za vsako sorto na vsaki posamezni legi, ki je v selekcijskem postopku, poteka vodenje evidence v Selekcijskih knjigah.
Za cepljenje uporabljamo dobro dozorel les, tako za cepiče kot tudi za podlago. Je čvrst, ima majhen stržen, zdrav, gladek les, težko ga zvijemo in ob zvijanju prasketa. Dobro dozorel les se odlično cepi in tudi dobro zarašča. Kakovost cepljenke je močno pogojena s kakovostjo zaraščanja cepilnega mesta. Za cepljenje uporabljamo izključno selekcioniran razmnoževalni material.